Witamy na stronie SP Rogów
NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM SPRZYJAJĄCYM WSZECHSTRONNEMU I HARMONIJNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.

czytaj więcej


PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/15:
Zadania Szkoły
Imprezy
Konkursy
Wycieczki

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Rogowie.

W dniach od 6 do 17 października 2014r. w naszej szkole odbędzie się ewaluacja zewnętrzna. Ma ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało 12 wymagań wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl. W efekcie każdy rodzic może dokładnie się zapoznać ze specyfiką działania j do której uczęszcza dziecko. Ewaluacji zewnętrznej danej placówki dokonuje zespół wizytatorów. Całe badanie dzieli się na trzy etapy.
W pierwszym wizytatorzy ds. ewaluacji ustalają harmonogram badania, zapoznają się z dokumentami informacyjnymi dotyczącymi danej placówki.
Kolejny etap ewaluacji to praca w szkole. Wizytatorzy rozmawiają i przeprowadzają ankiety wśród reprezentantów różnych grup szkolnej społeczności. Warto dodać, że te badania są w pełni anonimowe. W spotkaniach z nauczycielami, pracownikami, rodzicami, uczniami i przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą nie uczestniczy dyrektor placówki. Wizytatorzy prowadzą też obserwację: w trakcie lekcji, na przerwach, na boisku szkolnym czy w bezpośrednim otoczeniu szkoły.
Etap podsumowujący obejmuje opracowanie, analizę i formułowanie wniosków, przygotowanie raportu z ewaluacji placówki.

Drodzy Rodzice

W ramach ewaluacji zewnętrznej szkoły w dniach od 6.10. 2014 do 8.10. 2014r. odbędzie się ankietowanie Rodziców ( ankiety w wersji papierowej zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem dzieci) Badanie przeprowadzane jest na próbie pełnej rodziców uczniów dwóch najstarszych klas - klas V i VI. Niemniej ankiety w formie papierowej są przekazywane wszystkim uczniom, których rodzice wyrażą chęć na ich wypełnienie.
Proszę Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w domu i przekazać następnego dnia do urny znajdującej się przy wejściu do szkoły. Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce "Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły".
Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły I. Kisiel


Polskie Państwo Podziemne

W piątek 26 września w naszej szkole zostały zorganizowane obchody 75 lecia utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji klasy IV-VI zebrały się na sali gimnastycznej żeby zobaczyć prezentację poświęconą temu tematowi. Uczniowie dowiedzieli się czym było Polskie Państwo Podziemne, jak działało oraz jaką działalnością się zajmowało. Poza licznymi zdjęciami z tamtego okresu, uczniowie mogli również wysłuchać wypowiedzi historyków i relacji świadków. Prezentacja miała na celu uświadomienie uczniom, ze struktury powstałe w czasie okupacji w naszym kraju były czymś absolutnie wyjątkowym w skali całej Europy oraz że każda forma oporu była wyrazem niespotykanej odwagi. Do zainicjowania obchodów 75 lecia Polskiego Państwa Podziemnego w szkołach zachęcał Instytut Pamięci Narodowej.

1 2 3 4 5


Dzień języków

26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Ze względu na wzrastającą z roku na rok liczbę uczniów postanowiliśmy podzielić nasze występy na II części. W I części imprezy uczestniczyli uczniowie klas I-III. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszej szkoły specjalnego gościa - p. Marię Gruca- dyrektor DFK w Rogowie. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużym zaangażowaniem poprzez przygotowanie wraz z wychowawcami klas flag różnych narodowości, a przede wszystkim poprzez liczne występy. W repertuarze znalazły się takie piosenki jak: "Guten Morgen", " Eins, zwei Polizei", " Ich mag Schokolade", " Das kleine Zoo", "Du bist der Wahnsinn". Dzięki przedstawionym scenkom uczniowie mogli się przekonać jak uciążliwa w życiu może okazać się nieznajomość języków. Następnym punktem programu był wywiad z znanymi niemieckimi postaciami, tj. S. Graff, M. Klose, L. Podolski, M. Gotze. Przedstawione postacie dostarczyły informacji na różne tematy, np. z życia szkoły w Niemczech, dotyczące ulubionych autorów bajek, potraw. Uczniowie dowiedzieli się z czego słyną Niemcy, co warto tam zobaczyć.Na zakończenie obejrzeliśmy bajkę w j. angielskim „Cinderella”. Podsumowaniem naszej uroczystości był mini quiz związany z słownictwem oraz innymi informacjami, które zostały przedstawione podczas imprezy.
Druga część Europejskiego Dnia Języków miała miejsce w Piątek o godz. 11.45 - 12.30 - po "Maluchach". Przedstawienia rozpoczęła klasa IVA bajką Tuwima pt. Rzepka (The Turnip). Klasa IVB pokazała nam typową scenkę z prowadzenia lekcji języka angielskiego (Bravo). Następnie mieliśmy okazję zobaczyć sprawdzanie obecności przez nauczyciela w klasie VA, oraz usłyszeć piosenkę o typowych poleceniach wydawanych uczniom w klasie (Please stand up!). Klasa VB z kolei wprowadziła nas we wspomnienia z przeszłości ukazując na swojej lekcji jak to dawniej wyglądał Rogów oraz nauczyciel i uczniowie.
Po tych występach mieliśmy okazję usłyszeć piosenkę w wykonaniu klasy VIB (Edyty Pietrasz, Kingi Matuszek i Wojtka Zychmy). A na zakończenie piosenkę w wersji angielskiej zaśpiewała uczennica klasy VB - Julia Kaszuba.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Uczniowie uczyli się wykonywać szopki

19 września w naszej szkole artyści z Republiki Czeskiej przeprowadzili warsztaty z budowy i zdobienia szopek. Wśród szkoleniowców, polskim przedstawicielem był rzeźbiarz z Bełsznicy, pan Józef Burszyk. Na warsztatach pojawił się również wójt gminy Gorzyce – Piotr Oślizło. Każdy z 25 uczestników spotkania otrzymał podstawową konstrukcję szopki, którą mógł samodzielnie rozbudować i ozdobić. Szkoleniowcy przywieźli ze sobą różnorodne materiały, które uczniowie mogli dowolnie wykorzystywać w trakcie trwania warsztatów. Odbyła się również, krótka prezentacja szopek, szkoleniowcy zaprezentowali gotowe przykłady, które zainspirowały uczestników spotkania do wykonania własnych szopek. Ponadto dowiedzieli się również jak w łatwy i ciekawy sposób można wykorzystać materiały o różnych teksturach przy zdobieniu szopek. Wszystkie szopki wezmą udział w Międzynarodowej Czesko-Polskiej Wystawie Szopek dla dzieci i dorosłych od 03.11-21.12.2014 w Ostrawie. Warsztaty odbyły się dzięki projektowi „Szopki bez granic” realizowanemu przez Centrum Rozwoju i Opieki Społecznej wraz z Gminą Gorzyce, który jest współfinansowany ze środków UE, z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013.

1 2 3 4 5 6 7


Bezpiecznie na drodze

W piątek (12 września) odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas pierwszych z Policjantem. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na pamiątkę spotkania każdy uczeń otrzymał znaczek odblaskowy, by być widocznym na drodze.


"Samorządy mają głos"

Wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie pragniemy poinformować, iż rozpoczęliśmy przygotowania do wyborów władz Samorządu Uczniowskiego, które odbędą się 30 września 2014r. Już po raz trzeci przystąpiliśmy do akcji „Samorządy mają głos”, zgodnie z jej założeniami chcemy wspierać rozwój samorządności uczniowskiej. Kandydaci proszeni są o przygotowanie prezentacji swojej sylwetki, napiszcie co chcecie zmienić, poprawić, uatrakcyjnić w naszej szkole. Napiszcie dlaczego warto na Was głosować! Jak zwykle liczymy na Waszą kreatywność. Czekamy na plakaty!


Informacja - Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2014/15

W dniu 10.09.2014r. na pierwszym zebraniu informacyjnym większość rodziców opowiedziało się za wyborem III warianu ubezpieczenia tj. suma ubezpieczenia 9 000 zł – składka 46 zł +1 zł choroba dziecka czyli 47 zł.


W związku z napływającymi sygnałami i wątpliwościami, przypominam, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Dyrektor Szkoły- I. Kisiel


Rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień to czas, kiedy trzeba pożegnać się z beztroskim życiem, zapachem morza i szumem drzew- z tym wszystkim, co kojarzy nam się z wakacjami.
Takim szczególnym dniem był dzień 1.09.2014r., gdyż wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami świętowali uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015r. Tego dnia o godz. 8.00 spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, by powitać nowy rok szkolny. Z tej okazji uczniowie klasy Vb i IIIb przygotowali program artystyczny. Wszystkich obecnych na sali z promiennym uśmiechem przywitała pani Dyrektor mgr Ilona Kisiel życząc wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym.
Tego dnia swoje szczególne święto obchodzili uczniowie klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie w obecności naszej Pani Dyrektor mgr Ilony Kisiel, swoich nowych wychowawców i rodziców. Uroczystego ślubowania dokonała Pani Dyrektor, która dotykając ramienia pierwszaka kolorowym ołówkiem przyjmowała go do grona naszych ucznów. Wypieki na twarzy pierwszaków i łzy w oczach rodziców świadczą o wielkich emocjach, które towarzyszyły wszystkim zgromadzonym. Na pamiątkę tak ważnego wydarzenia, uczniowie otrzymali z rąk wychowawców pamiątkowe dyplomy a z rąk rodziców pyszne rogi pełne słodyczy.
Wszystkim pierwszakom życzymy powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym 2014/2015r.

1 2 3 4 5


Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Rogowie

Szkoła Podstawowa w Rogowie po raz pierwszy włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie”, która została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Akcja polega na wspólnym czytaniu wybitnych, polskich dzieł. W tym roku wszystkich uczniów klas szóstych zapoznano z „Potopem” Henryka Sienkiewicza. To niecodzienne wydarzenie poprzedzono prezentacją dotyczącą życia i twórczości autora "Trylogii". Olbrzymie zainteresowanie uczniów sposobem przekazywania lektury sugeruje nauczycielom, że akcja ta już na trwałe wpisze się w harmonogram szkolnego kalendarza.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogowie informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 1 września 2014r.
- dla klas II- VI o godzinie 8.00, na sali gimnastycznej (po uroczystości wspólnie wychodzimy do kościoła na mszę św.)
- dla klas I o godzinie 10.00 , na sali gimnastycznej (po mszy św.)

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z programem pomocy uczniom w 2014r. WYPRAWKA SZKOLNA ( informacje dostepne na str. Internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły )


Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014SPRAWDZIAN
SIECIAKI
SZKOŁA.NET
MISIE
116111.PL
OTWP
STYPENDIUM
PORADNIK
SŁOWA RANIĄ
UBEZPIECZENIE
DZIECKO W SIECI
REEDUKACJA
MIASTO DZIECI
KURATORIUM
MEN
SZKOŁA Z KLASĄkontrola rodzicielska

Opieka nad stroną: T.Sosulski