Gala najlepszych 2007/2008
18. 06. 2008 r. w Szkole Podstawowej w Rogowie odbyła się uroczysta Gala Najlepszych. Zaproszonych gości (uczniów, rodziców oraz sponsorów ) powitała pani mgr Ilona Kisiel, która przypomniała, iż celem spotkania jest wyróżnienie uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, godne reprezentowanie szkoły i właściwą postawę uczniowską. Dyplomy, listy gratulacyjne oraz słowa podziękowania wręczała bohaterom spotkania i innym gościom ówczesna dyrektor pani mgr Felicja Kamczyk.
W roku szkolnym 2007/2008 wyróżniono uczniów w następujących kategoriach:

* Prymus (średnia ocen min. 5,0 - z ocen bardzo dobrych i celujących oraz wzorowe zachowanie)

Kl. IVa - Marcin Chytroszek
Kl. Va - Justyna Danuch, Julia Kasza, Barbara Smyczek, Jakub Koloczek
Kl. Vb - Bartosz Radzyński
Kl. VIa - Jacek Cichoń, Adrian Michel
Kl. VIb - Kinga Andreczko

* Omnibus : Bartosz Radzyński, klasa Vb i Adrian Michel, klasa VI a

* Najlepszy plastyk : Michał Fibic, klasa IVa

* Najlepszy muzyk : Aleksandra Kałuża, klasa Va

* Najlepszy gawędziarz : Katarzyna Symiczek, kl. II b

* Najlepszy recytator : Zuzanna Kacała klasa IIIa i Angelika Odelga klasa Vb

* Najlepszy czytelnik : Edyta Katryniok, klasa I b i Patrycja Kaszuba, klasa IV b

Po wręczeniu dyplomów oraz listów gratulacyjnych dla rodziców, dyrektor w sposób szczególny podziękował wszystkim przyjaciołom szkoły oraz sponsorom, którym zależy na podnoszeniu poziomu nauczania i wspierają działalność Szkoły Podstawowej w Rogowie.

1 2 3 4 5 6
Powrót
Opieka nad stroną: T.Sosulski