MOTTO
Działamy po to, aby:
NASI UCZNIOWIE
- kształtowali umiejętności kluczowe - byli przygotowani do nabywania nowych umiejętności i zdobywania wiedzy,
- umieli samodzielnie i sprawnie działać
- rozwijali swe talenty i zainteresowania
- byli kreatywni
- potrafili współpracować z innymi
- interesowali się problemami innych i potrafili pomagać

RODZICE NASZYCH UCZNIÓW
- mieli motywację do współdziałania i uczestnictwa w życiu szkoły
- odczuwali satysfakcję z rozwoju własnego dziecka
- wspomagali oddziaływania wychowawcze szkoły

KADRA
- współdziałała dla dobra uczniów i szkoły
- podnosiła kwalifikacje zawodowe
- była zadowolona i usatysfakcjonowana efektami swojej pracy

NASZA SZKOŁA
- była przyjazna dla uczniów, pracowników i społeczności lokalnej
- była bezpieczna
- miała istotne znaczenie dla środowiska lokalnego
Powrót
Opieka nad stroną: T.Sosulski