"Nie daj się i powiedz nie!"

W dniu 25.05.2010 roku do naszej szkoły zawitali aktorzy z teatru :"Teart" z przedstawieniem pt. " Nie daj się i powiedz nie!" Spektakl miał wydĽwięk profilaktyczny , który w przystępny sposób przybliżył uczniom klas I-IV problematykę zagrożeń takich jak : przemoc, narkomania, alkoholizm. Znalazło się tu miejsce na rozważania o postawach moralnych, wyborach życiowych , dylematach przed którymi staje młody człowiek na drodze do dorosłego życia. Aktorzy przedstawili problemy bez zbędnego moralizowania, pouczania ale próbowali wraz z widowni± zastanowić się dlaczego kto¶ sięga np. po narkotyki, jakie s± tego przyczyny, dlaczego nie warto brać . Na uwagę zasługuje bogata forma widowiska. W jego trakcie uczniowie brali udział w konkursie, mieli okazję słuchać i ¶piewać piosenki, zobaczyli teatrzyk kukiełkowy i scenki rodzajowe.

1 2 3 4 5
Powrót
Opieka nad stron±: T.Sosulski