Rada rodziców

RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Rogowie rok szkolny 2017 / 2018

Przewodnicząca - MONIKA CHOJNOWSKA

Z-ca przewodniczącej - RAFAŁ MACIUGA

Skarbnik - KINGA MISZ

Sekretarz - IZABELA DURCZOK

Komisja rewizyjna:
KATARZYNA PYTLIK
JUSTYNA RYBARZ
MONIKA JOKEL

Członkowie:
ALINA GLENC
SYLWIA BUGLA
KATARZYNA PISZCZAN
JUSTYNA GREINER
ALICJA RYMAŃ
SANDRA ŚWIERCZEK
BARBARA WIJA
MONIKA KWAŚNICA
MARZENA KARNÓWKA
OLGA BŁASZCZOK
ŁUCJA HELCZYK
BARBARA BENAUER


TRÓJKI KLASOWE rok szkolny 2017/2018

Klasa I A - Sandra Świerczek, Katarzyna Swoboda, Edyta Sokół
Klasa I B - Rafał Maciuga, Sylwia Lukoszek, Małgorzata Ciuraj
Klasa II - Monika Jokel, Jadwiga Leszczyńska, Joanna Nowosad
Klasa II I A - Monika Chojnowska, Karina Szymiczek, Ewelina Hojka
Klasa III B - Barbara Wija, Anita Swoboda, Anita Pośpiech
Klasa III C - Monika Kwaśnica, Aneta Jęczmionka, Michalina Pajonk
Klasa IV A - Olga Błaszczok, Michalina Jęczmionka, Mariola Głąbica
Klasa IV B - Katarzyna Pytlik, Anna Palasz, Iwona Krupa
Klasa IV C - Katarzyna Piszczan, Justyna Organiściak, Agnieszka Kubica
Klasa V A - Kinga Misz, Halina Kuczera, Angelika Grud
Klasa V B - Izabela Durczok, Daria Bugla, Mariola Ciuraj
Klasa VI A - Alina Glenc, Krystyna Hajduczek, Monika Sankala
Klasa VI B - Alicja Rymań, Wioletta Tomanek, Bogdan Katryniok
Klasa VII A - Justyna Rybarz, Justyna Lazar, Magdalena Nieszczesny
Klasa VII B - Marzena Karnówka, Aleksandra Bajer, Ewa Swoboda
Klasa II A GM - Sylwia Bugla, Angelika Lasak, Mariola Głąbica
Klasa II B GM - Justyna Greiner, Renata Sylwester, Bożena Czyż
Klasa III A GM - Łucja Helczyk, Irena Bańczyk, Urszula Jerc
Klasa III B GM - Barbara Benauer, Barbara Walicka, Żaneta Lubszczyk

Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonywać:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rogowie
44-362 Rogów ul. Szkolna 2

Nr rachunku 12 8469 0009 0009 2601 2000 0001


W tytule proszę podać imię, nazwisko i klasę dziecka.


SPRAWDZIAN
SIECIAKI
SZKOŁA.NET
MISIE
116111.PL
OTWP
NOWY ROK SZKOLNY
SPRAWDZIAN
ZEBRANIA
STYPENDIUM
MLEKO W SZKOLE
WSZAWICA TO NIE WSTYD
PORADNIK
SŁOWA RANIĄ
UBEZPIECZENIE
DZIECKO W SIECI
REEDUKACJA
MIASTO DZIECI
ORE.EDU.PL
INTERNET
Opieka nad stroną: T.Sosulski