REKRUTACJA 2019/2020

Zarządzenie wójta w sprawie postępowania rekrutacyjnego
NABÓR 2019/2020
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020
Decyzja Szkoły Ponadpodstawowe 2019-2020
Decyzja Szkoły Ponadgimnazjalne 2019-2020
Załącznik Szkoły Ponadgimnazjalne 2019-2020
Załącznik Szkoły Ponadpodstawowe 2019-2020


SPRAWDZIAN
SIECIAKI
SZKOŁA.NET
MISIE
116111.PL
OTWP
NOWY ROK SZKOLNY
SPRAWDZIAN
ZEBRANIA
STYPENDIUM
MLEKO W SZKOLE
WSZAWICA TO NIE WSTYD
PORADNIK
SŁOWA RANIĄ
UBEZPIECZENIE
DZIECKO W SIECI
REEDUKACJA
MIASTO DZIECI
ORE.EDU.PL
INTERNET
KURATORIUM
MEN
SZKOŁA Z KLASĄ
BIP SP Rogów

ŚWIAT TECHNIKI


kontrola rodzicielska
Opieka nad stroną: T.Sosulski